Over ons

“In de wereld van uitdagingen en veranderingen, worden we geconfronteerd met het besef dat soms de traditionele benaderingen niet langer voldoen.”

Bij de Fyjas Foundation staat centraal dat wij werken vanuit gedrevenheid, omdat we voelen dat de onderwerpen waar wij aan werken, onderbelicht en oplosbaar zijn en dat wij met de Fyjas Foundation het verschil kunnen maken voor nu en voor de volgende generaties.

Bestuur

De Fyjas Foundation is opgericht door Marjorie Esajas. Zij is eeuwig zittend voorzitter. De overige bestuursleden zijn aangetreden voor een periode van 4 jaar. Het bestuur bestaat uit mensen die werken vanuit dezelfde gedrevenheid en die bereid zijn om hun talent en tijd in te zetten in een mooie samenwerking waarbij ze door hun krachten het verschil kunnen maken.

Marjorie Esajas

Voorzitter

Secretaris

Fyjas Keurmerk Introductie

Projecten

Doorontwikkeling
Norm Keurmerk 

Een norm is een vastgestelde regel of richtlijn die wordt gebruikt als referentiepunt voor beoordeling of meting. Een norm dient als een set gemeenschappelijke criteria waaraan producten, diensten, processen of systemen kunnen worden getoetst om te zorgen voor bijvoorbeeld consistentie, veiligheid en kwaliteit.

Het volgen van normen kan ook helpen bij het vergemakkelijken van communicatie tussen verschillende partijen, omdat ze een gemeenschappelijke basis bieden voor begrip en samenwerking.

Het keurmerk is gebaseerd op de huidige wetgeving en de structuur die stelt: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”, zoals vastgelegd in artikel 1 van de Nederlandse Grondwet. 

De normen van het Fyjas-keurmerk richten zich op de ongelijke behandeling, onheuse bejegening en achterstelling van mensen op basis van kenmerken waarop men geen onderscheid mag maken. Veelal de gemarginaliseerde groepen. 

Doorontwikkeling Implementatiehandboek Keurmerk

Het implementeren van normen is van essentieel belang voor het bevorderen van eerlijkheid, gelijkheid en veiligheid in diverse contexten, zoals samenlevingen, organisaties en systemen.

het is een waardevolle bron voor individuen en organisaties die streven naar rechtvaardigheid, ethiek en goed functioneren. Het biedt een platform voor educatie, bewustwording en actie om normen te gebruiken als instrument voor positieve verandering.

Dit boek fungeert als een bron van educatie en bewustwording. Het verhoogt het begrip van mensen over waarom het vaststellen en naleven van normen cruciaal is. Het biedt praktische richtlijnen en strategieën voor het opstellen, implementeren en handhaven van normen. Dit varieert van het ontwikkelen van beleid en procedures tot het creëren van systemen voor naleving en handhaving.

Daarnaast voorkomt een boek over normimplementatie misverstanden door duidelijkheid te verschaffen over wat wel en niet aanvaardbaar is binnen een bepaalde context. Het bevordert ethiek en moraal door ruimte te bieden voor discussie en reflectie over de rol van normen bij het bevorderen van moreel gedrag en integriteit.

Verder draagt het boek bij aan effectieve samenwerking door een gemeenschappelijk begrip en kader te creëren binnen een groep of organisatie. Het biedt inzichten, praktische richtlijnen en stimuleert discussies over hoe normen kunnen worden ingevoerd en gehandhaafd om positieve verandering te bewerkstelligen.

Doorontwikkeling Leerlijn Auditoren Keurmerk

De leerlijn voor het auditen van het keurmerk tegen discriminatie en racisme biedt toekomstige (interne) auditors een waardevolle kans om te participeren in een programma dat professionals traint in cruciale vaardigheden. De cursus omvat diepgaande training in auditen, waarbij deelnemers leren normen en processen effectief te beoordelen om discriminatie en racisme binnen organisaties te verminderen. Daarnaast biedt de leerlijn gedetailleerde kennis van diversiteit en inclusie, waardoor de auditors kunnen begrijpen hoe zij kunnen bijdragen aan een inclusieve cultuur en gelijke kansen voor alle individuen kunnen bevorderen. Bovendien biedt de cursus een grondige behandeling van verandermanagement, met focus op zowel de zachte als de harde kant van verandering. Dit stelt de auditors in staat om te begrijpen hoe zij duurzame resultaten kunnen bereiken door effectieve structuren en systemen te implementeren en te toetsen. Door te investeren in deze leerlijn dragen auditors bij aan een rechtvaardigere en inclusievere wereld, terwijl ze profiteren van de groeiende vraag naar deskundigen op het gebied van diversiteit, inclusie en verandermanagement.Beleid

Missie

Deze stichting is in het leven geroepen omdat de oprichtster van mening is dat er mogelijkheden zijn om systemisch en institutioneel racisme en discriminatie op te lossen door te werken aan de oorzaak

Visie

Fyjas foundation streeft ernaar om omgevingen te creëren waarbij diversiteit in de breedste facetten wordt gezien als kracht en waarbij de omgeving is ingericht om met deze krachten te cultiveren. Niet door de focus te leggen op het individu maar op het systeem

Doelstelling

In de statuten staat het doel van de Fyjas Foundation

Middelen

In de statuten heeft de stichting opgenomen dat het vermogen van de stichting zal worden gevormd door

Bestuur

Alles omtrent de afspraken van het bestuur

Fondswerving

nog in te vullen

Transparantie

Fyjas hanteert een 100% transparant beleid.

Vacature

Penningmeester

Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor het beheer van de financiën van de Stichting Keurmerk tegen Discriminatie en Racisme.

Je houdt toezicht op de financiële administratie, stelt begrotingen op, beheert de kasstromen en verzorgt de financiële rapportages.

Expert panel lid

Ben jij een expert op het gebied van discriminatie en racisme, gepassioneerd door het bevorderen van gelijkheid en rechtvaardigheid?

Wil je deel uitmaken van een dynamisch team dat normen ontwikkelt en toetst voor het verkrijgen van het keurmerk tegen discriminatie en racisme?

Neem Contact Op